विगत तीन दशक देखि बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालको पहिलो बाल अधिकारमुखी संस्था सिविन–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाहरुमा केही पदहरु रिक्त रहेकाले पदपूर्तिका लागि देहाय बमोजिमका पदहरुमा इच्छुक योग्य र अनुभवी नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पु¥याई आवेदन गर्न आव्हान गरिन्छ ।

१. पद: बाल प्रयोजन फिल्ड परिचालक (Child Sponsorship Field Mobilizer)

संख्या: २ जना

योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट न्यूनतम प्रविणतापत्र वा १०+२ तह उतिर्ण गरेको ।

विशेष योग्यता: अंग्रेजी र नेपाली भाषालाई अनुवाद गर्न सक्ने ।

उमेरको हद: १८ वर्ष पूरा गरि ३५वर्ष ननाघेको ।

अनुभव: समुदाय परिचालन सम्बनिध अनुभव भएको ।

निवेदन दिँदा आवश्यक कागज पत्रहरु: निवेदनको साथमा व्यक्तिगत विवरण (CV),  नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा सुविधा: परियोजनाको नियम अनुसार ।

दरखास्त दिने मितिः २०७४।०७।२५ देखि २०७४।०८।०९ गते सम्म ।

दरखास्त दिने स्थानः सिविन–नेपालको केन्द्रीय कार्यालय रविभवन, काठमाण्डौ (दक्षिण कोरियाली राजदुतावास अगाडि)

उपरोक्त पदहरुको विस्तृत कार्य विवरण सिविनको वेभ साइट www.cwin.org.np मा राखिएको छ ।

नोटः प्रारम्भिक छनौट सूचि (Shortlist) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्रै अन्य छनौट प्रक्रियाको लागि समावेश गरिने छ । कर्मचारी छनौटको सम्पूर्ण अधिकार सिविन नेपालमा निहित रहनेछ ।