World Vision International Nepal (WVIN) र सिविन नेपालको साझेदारीमा "Building Access to Safe School and Employment (BASE)"  नामक परियोजना काठमाण्डौं जिल्लाको नागरजुन नगरपालिकामा (तत्कालिन ईचंगुनारायण, रामकोट, भिमढुङ्गा गा.वि.स.) यहि मे २०१६ देखि सेप्टेम्बर २०१७ सम्म संचालन भइरहेको छ । उक्त परियोजनामा व्यवस्था भए अनुसार निम्न लिखित कर्मचारीहरु आवश्यक परेको हुदाँ इच्छुक योग्य र अनुभवी नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पु¥याई आवेदन गर्न आव्हान गरिन्छ ।

पद: परियोजना संयोजक (Project Coordinator)

संख्या: एक (१)

योग्यता: न्यूनतम स्नातक तह उतिर्ण गरेको । सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम ५ वर्षका अनुभव भएको

उमेरको हद: ३० बर्ष पुरा गरि ४५ बर्ष ननाघेको ।

अनुभव:  समुदाय परिचालन, स्थानिय निकायसंगको सम्न्वयमा कार्य गर्न सक्ने, जीवन उपयोगी सीप सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्न सक्ने, शिक्षा सम्बन्धि परियोजनाको अनुभव भएको, परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने, तथा प्रगति प्रतिबेदन तयार पार्न सक्ने । 

पद: परियोजना अधिकृत (Project Officer)

संख्या:  एक (१)

योग्यता:  न्यूनतम ईन्जिनियरिङ्ग (सिभिल वा आर्किटेक) बिषयमा प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरि पाँच बर्ष अनुभव भएको अथवा स्नातक तह उतिर्ण गरि एक बर्ष अनुभब भएको ।

उमेरको हद: २५ बर्ष पुरा गरि ४५ बर्ष ननाघेको ।

अनुभव: भवन निर्माण तथा मर्मत संभार सम्वन्धि आधारभुत ज्ञान भएको, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशन अनुसार कामको मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न सक्ने, Auto CAD  सफ्टवेयर चलाउन जान्ने, Microsoft Office Package चलाउन जान्ने ।

पद: लेखा अधिकृत (Finance Officer)

संख्या: एक (१)

योग्यता:  व्यवस्थापन (लेखा) बिषयमा प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरि पाँच बर्ष अनुभव भएको अथवा स्नातक तह (लेखा) उतिर्ण गरि एक बर्ष अनुभब भएको ।

उमेरको हद: २५ बर्ष पुरा गरि ४५ बर्ष ननाघेको ।

अनुभव: लेखा सम्बन्धि आधारभुत ज्ञान भएको, आर्थिक कारोबारको दुरुस्त अभिलेख राख्न सक्ने, सन्तुलन परिक्षण तथा अन्य आवश्यक वित्तिय विवरण तयार पार्न सक्ने, नेपाल सरकारद्धारा जारी आयकर तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धि आधारभुत ज्ञान भएको, FAMAS सफ्टवेयर चलाउन जान्नेलाई प्राथमिकता दिईने छ ।   

पद:  फिल्ड वर्कर (Field Worker)

संख्या: एक (१)

योग्यता: न्यूनतम प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरि तिन बर्ष अनुभव भएको अथवा स्नातक तह उतिर्ण गरि एक बर्ष अनुभब भएको ।

उमेरको हद: २२ बर्ष पुरा गरि ४५ बर्ष ननाघेको ।

अनुभव: स्थानिय निकायसंगको सम्न्वयमा कार्य गर्न सक्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञान भएको, आधारभूत मनोविमर्श स्म्बन्धि ज्ञान भएको । 

सेवा सुविधा:  संस्थाको नियम अनुसार ।

निवेदनको निम्ति आवश्यक कागजपत्रहरु:  निवेदनको साथमा व्यक्तिगत विवरण (cv), नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, कार्य अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, तालिमको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

निवेदन दिने अन्तिम मिति: २०७३।०३।०३ गते ५ बजे सम्म ।

निवेदन दिने स्थान:  सिविन नेपालको केन्द्रिय कार्यालय, रविभवन, काठमाडौं

(नोटः आदिवासी, जनजाती, दलित, महिला, विपन्न तथा स्थानीय वासीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।)

छानिएका (Shortlist) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्रै खबर गरिने छ । 

कर्मचारी छनौटको सम्पूर्ण अधिकार सिविन नेपालमा निहित रहनेछ ।