नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द (सिविन नेपाल)

World Vision International Nepal (WVIN) र सिविन नेपालको साझेदारीमा "Building Access to Safe School and Employment (BASE)" नामक परियोजना काठमाण्डौं जिल्लाको नागरजुन नगरपालिकामा (तत्कालिन ईचंगुनारायण, रामकोट, भिमढुङ्गा गा.वि.स.) यहि मे २०१६ देखि सेप्टेम्बर २०१७ सम्म संचालन भइरहेको छ । उक्त परियोजनामा व्यवस्था भए अनुसार जीवन उपयोगी सीप एवं बचत समुह गठन तथा परिचालनका लागि पाँच जना सहजकर्ता  (Facilitator) आवश्यक परेको हुदाँ इच्छुक योग्य र अनुभवी नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पुरयाई आवेदन गर्न आव्हान गरिन्छ ।

पद: सहजकर्ता (Facilitator)

संख्या: पाँच (५)

योग्यता: न्यूनतम प्रविणता प्रमाण पत्रतह वा १२ कक्षा उतिर्ण गरेको ।

उमेरको हद: २२ बर्ष पुरा गरि ३५ बर्ष ननाघेको ।

अनुभव: समुदाय परिचालन, जीवन उपयोगी सीप सम्बन्धी २ बर्षको कार्य अनुभव भएको ।

सेवा सुविधा: संस्थाको नियम अनुसार ।

निवेदनको निम्ति आवश्यक कागजपत्रहरु: निवेदनको साथमा व्यक्तिगत विवरण (CV), नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, कार्य अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, तालिमको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

निवेदन दिने अन्तिम मिति: २०७३।०२।३२ गते ५ बजे सम्म ।

निवेदन दिने स्थान: सिविन नेपालको केन्द्रिय कार्यालय, रविभवन, काठमाडौं

(नोटः आदिवासी, जनजाती, दलित, महिला, विपन्न तथा स्थानीय वासीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।)

छानिएका (Shortlist) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्रै खबर गरिने छ । 

कर्मचारी छनौटको सम्पूर्ण अधिकार सिविन नेपालमा निहित रहनेछ ।