विगत तीन दशकदेखि बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालको पहिलो बाल अधिकारमुखी संस्था सिविन–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाहरुमा केही पदहरु रिक्त रहेकाले पदपूर्तिका लागि देहाय बमोजिमका पदहरुमा इच्छुक योग्य र अनुभवी नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पुयाई आवेदन गर्न आव्हान गरिन्छ ।

१. पद: परियोजना अधिकृत (Project Officer)
  संख्या:  १ जना
  शैक्षिक योग्यता:  वातावरण विज्ञान, मानविकी तथा समाज शास्त्रमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको ।
  उमेरको हद: २० वर्ष पूरा गरि ४० वर्ष ननाघेको ।
  अनुभव: प्रकोप/विपद् न्युनीकरण र आपतकालिन मानविय सहयोग परियोजना सम्बनधी क्षेत्रमा कम्तिमा २ बर्षको कार्य अनुभव भएको ।
  अवधि: ६ महिना
२. पद: सामाजिक कार्यकर्ता/परिचालक (Social Worker/Mobilizer)
  संख्या: १ जना
  योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट न्यूनतम प्रविणतापत्र वा १०+२ तह उतिर्ण गरेको ।
  उमेरको हद: २० बर्ष पूरा गरि ३५ बर्ष ननाघेको ।
  अनुभव: विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापम सम्बनधी कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।
  अवधि:  ६ महिना

 

निवेदन दिँदा आवश्यक कागज पत्रहरु: निवेदनको साथमा व्यक्तिगत विवरण (CV), नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा सुविधा: परियोजनाको नियम अनुसार ।

दरखास्त दिने मितिः २०७४।१२।२१ देखि २०७४।१२।२५७ गते सम्म ।

दरखास्त दिने स्थानः सिविन–नेपाल केन्द्रीय कार्यालय रविभवन, काठमाण्डौ, फोनः ४२८२२५५, ४२७८०६४

उपरोक्त पदहरुको विस्तृत कार्य विवरण सिविनको वेवसाइट www.cwin.org.np मा राखिएको छ ।

नोटः प्रारम्भिक छनौट सूचि (Shortlist) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्रै अन्य छनौट प्रक्रियाको लागि समावेश गरिने छ । कर्मचारी छनौटको सम्पूर्ण अधिकार सिविन नेपालमा निहित रहनेछ ।